Rehabilitace

Rehabilitace představuje komplex preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení funkční zdatnosti jedince. Každý pacient absolvuje vstupní vyšetření u našeho rehabilitačního lékaře, který zhodnotí aktuální zdravotní stav pacienta a navrhne odpovídající terapii s ohledem na Vaše potřeby a nejnovější lékařské poznatky. Individuální přístup zkušených lékařů a fyzioterapeutů výrazně napomáhá k urychlení Vašeho zotavení a následnému navrácení do běžného života.

Rehabilitační péči poskytujeme nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti.