Patní ostruha a její léčba

Bolesti paty patří k velmi častým obtížím dnešní populace. Mezi pacienty najdeme mimo jiné velké množství sportovců. Bolest se nejčastěji vyskytuje v zadní části paty či podél Achillovy šlachy. Začínající obtíže způsobují akutní bolest, která při neadekvátní léčbě může vyústit v bolesti chronické.

 

Co způsobuje bolesti paty?

Mezi nejčastější příčiny vzniku bolesti paty patří mechanické faktory. Predispozicí vzniku bolestí může být obezita, plochonoží, vadné držení těla a s ním spojená nerovnoměrně rozložená zátěž na chodidla, nevhodná obuv, fyzicky namáhavá práce (zvedání těžkých břemen), těhotenství, jednostranná zátěž. U sportovců dochází k poškození tkání např. během, tancem, skoky a opakovanými dopady. Dalšími faktory vzniku mohou být poranění, neurologická, artritická, infekční, autoimunitní či další systémová onemocnění.

Při hledání příčiny obtíží je velmi důležitá přesná lokalizace bolesti. V anamnéze se ptáme, jaké jsou aktivity pacienta, jaký typ obuvi bolesti zhoršuje či zlepšuje. U sportovců je důležité, zda v poslední době měnili techniku sportovní aktivity či úroveň tréninku.

 

Co je to patní ostruha?

Patní ostruha patří k nejčastějším příčinám bolesti paty. Vzniká dlouhodobým stresem chodidla. Projevuje se úponovou bolestí svalů plosky nohy začínajících na hrbolu patní kosti (místo podpatku) a chodidlové povázce, kde vzniká nejprve zánět. Bolest se primárně projevuje při začátku pohybu (první ranní kontakt nohy s podložkou), později při zátěži a to v místě hrbolu patní kosti, kde se může nacházet i otok. Vznik patní ostruhy může být spojen s nesprávným postavením patní kosti, čímž dochází k patologickému napětí svalů nejen plosky nohy, ale i celé dolní končetiny. Pokud nedojde k včasné léčbě, dostává se problém do chronického stavu a začne docházet k ukládání vápenatých solí do tkání neboli vzniku kalcifikace (patní ostruhy). Patní ostruhu můžeme diagnostikovat pomocí ultrasonografu nebo RTG snímku.

 

Jak léčit patní ostruhu?

Mezi konzervativní léčbu patří klid, fyzikální terapie (ultrazvuk, laser, rázová vlna), protahování, změna obuvi, indikace stélek do bot, protizánětlivé léky. Z hlediska fyzioterapie se zaměřujeme na mobilizaci kloubů, techniky měkkých tkání postižených míst a správné zapojování plosky nohy a celé dolní končetiny při stoji a chůzi. U sportovců se snažíme převést toto nastavení do sportovní aktivity. Chirurgický zásah je poslední možností léčby.

 

Jaké cviky mohu provádět při bolestech paty?

Zde najdete cvičení zaměřená na protažení svalů plosky nohy a celé dolní končetiny.

 

Protahování plosky nohy

 

Více cviků najdete na našem IG profilu upsl_praha

 

Autor: Ústav preventivního a sportovního lékařství

Pozn.: Tyto články prezentované fyzioterapeuty z Ústavu preventivního a sportovního lékařství jsou pouze informativní a slouží pacientům k porozumění daného problému. Témata jsou velmi zjednodušená pro lepší srozumitelnost široké veřejnosti. Nenahrazují lékařské či fyzioterapeutické vyšetření. Vaše potíže doporučujeme vždy konzultovat s lékařem nebo fyzioterapeutem.